6984655333,2375023233,2371041222 ΝΙΚΗΤΗ, Χαλκιδικής

ΝΙΚΗΤΗ, Χαλκιδικής, Τ.Κ.: 63088

Τηλέφωνο: 6984655333,2375023233,2371041222

Κινητό: 6984655333

Υπεύθυνος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΗΣ

Κατηγορία: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Επισκεψιμότητα: 25504

Ιστοσελίδα: http://www.teletes-xalkidiki.gr

Ορμύλια, Χαλκιδικής
63071 /

Τηλέφωνο: 2371041222, 6984655333

Άγιος Νικόλαος, Χαλκιδικής
63078 /

Τηλέφωνο: 2375032333, 6984655333

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.teletes-xalkidiki.gr/articles.php?l=el

No article categories fount

URLs


Host: www.teletes-xalkidiki.gr

Current URI: /contact.php?l=el

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.teletes-xalkidiki.gr/index.php?l=el'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.teletes-xalkidiki.gr/articles.php?l=el', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu